Teori dergisi, 1990 yılının Ocak ayından bu yana yayın hayatını sürdürmektedir. Teori, 1984 yılında yayımlanmaya başlayan ve Türkiye Sol’unda neoliberal etkinin geriletilmesinde önemli rol oynayan Saçak dergisinin ardılı olarak yayın hayatına başlamıştır.

Kemalist Devrimin bütünsel tahlili, Türkiye millî demokratik devriminin yönelimleri, özelleştirmeler ve emekçi hareketleri, emperyalizm ve bölge politikaları, uluslararası ittifaklar ve Avrasyacılık, siyaset bilimi ve kamu ilişkisi, devlet teorisi ve felsefesi, bilim ve bilimsel sosyalizm ilişkisi, güncel siyasal meselelerin teorik-stratejik değerlendirmeleri, sanat alanında her türlü kuramsal tartışmalar, yapay zekâ gibi teknolojik düzeydeki teorik tartışmalar, kır kent çelişkisinin yarattığı toplumsal sorunlar, tarih alanında ufuk açıcı tartışmalar Teori dergisinin gündemindedir. Bu bakımdan Teori, Türkiye’de ve dünyada ana tartışmaların merkezindedir ve teorik konularda yön tayin edicidir.